Bilar
På frågan varför man känner sig otrygg med att köpa bil svarar de flesta att de inte tycker sig ha tillräckligt med kunskap...